Aanpassingen n.a.v. besluiten Jaarvergadering 2018

terug naar overzicht

Zondag, 11 maart 2018

Op de jaarvergadering van 9 maart 2018 zijn o.a. de volgende besluiten / aanpassingen aangenomen;

- Het jaarfeest wordt gehouden op zaterdag 17 nov. 2018 bij café Ton Oomen.

- Guus van Balkom en Jan Eijkhout zijn benoemd als bestuursleden.

- Uitzetters 2018 : Guus van Balkom / Jan Eijkhout. Reserve Willie de Valk.

- Inschrijver 2018 : Henk van Tent met ondersteuning van Jo Hubbers.

- De datum van de gescheiden koppelwedstrijd in verplaatst van 16 naar 9 juni, klik hier voor
het actuele wedstrijdschema 2018.