Vispas 2018 via Incasso / acceptgiro

terug naar overzicht

Woensdag, 4 oktober 2017

Beste leden,

De ledenadministratie en de verspreiding –in het verleden- van de vispassen was een zeer arbeidsintensief karwei voor het bestuur wat veel tijd, geld en energie vergde.

Het bestuur heeft daarom besloten om met ingang van de Vispas 2018 gebruik te maken van de service en ondersteuning van Sportvisserij Nederland op het gebied van de ledenadministratie en het verstrekken van de Vispas. Dit is ook kenbaar gemaakt op de Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2017.
Wat houdt dit precies in voor u?
Sportvisserij Nederland zal half november een acceptgiro en een machtigingsformulier aan de leden zenden. In het bedrag dat op de acceptgiro wordt vermeldt is een bedrag van € 5,00 als administratiekosten opgenomen. Als echter gebruik wordt gemaakt van het machtigingsformulier vervallen deze kosten. Het machtigingsformulier kan kosteloos worden verzonden naar Sportvisserij Nederland. (wacht met het opsturen niet te lang)
Let op : bij gebruikmaking van de machtiging hoeft er dus NIET betaalt te worden via de acceptgiro.
Na betaling c.q het incasseren middels de machtiging stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas rechtstreeks naar u toe.
Deze overgang houdt echter ook in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, dit nu rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of via telefoon 0900-2025358 (€0,35/min.).
Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 17:00 te bereiken en eventuele problemen kunnen waarschijnlijk meteen worden opgelost.
Door gebruik te maken van deze service hebben we als vereniging het voordeel dat de ledenadministratie en verstrekking van de Vispas is gewaarborgd.
Let op, voor de betaling geldt het volgende IBAN : NL04INGB0650393872 ten name van Sportvisserij Nederland.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van De Vrolijke Vissers