Aanpassing kosten/contributie Vispas 2019

terug naar overzicht

Maandag, 29 oktober 2018

Doordat in het jaar 2019 de landelijke afdracht is verhoogd met € 1,00 heeft het bestuur besloten om ook het contributie bedrag aan te passen. Hiertoe is besloten omdat de kosten die de vereniging maakt in het seizoen niet lager worden maar het ledenaantal wel. De opbrengsten van de vereniging dalen hierdoor ook.

Het bestuur heeft daarom besloten om de contributie voor gewone leden vast te stellen op € 18,00 dit is een verhoging van € 4,00.
De contributie van de seniorleden (> 65) is ook met € 4,00 verhoogd.

Klik hier voor de tabel